Et optimalt indeklima i lejligheder? Vores Healthy Apartment Concept er en energieffektiv totalløsning

Et optimalt indeklima i lejligheder? Vores Healthy Apartment Concept er en energieffektiv totalløsning

Et indeklima, hvor komfort og sundhed er i højsædet – er det ikke, hvad vi alle ønsker? Det er særlig vigtigt i en lejlighed, hvor god luftkvalitet og en behagelig temperatur er afgørende for beboernes velbefindende – såvel mennesker og dyr som planter.

Derfor har Renson udviklet Healthy Apartment Concept – en totalløsning baseret på tre grundpiller: behovsstyret grundventilation, ventilationskøling og effektiv udvendig solafskærmning til glasfacader.

Det er ikke alene til fordel for beboerne, fordi det skaber øget komfort og sundhed, men det nedbringer også omkostningerne på grund af det lavere energiforbrug!


Behovsstyret grundventilation


Renson tilbyder ventilationsanlæg, der er tilpasset specielt til lejligheder og etageejendomme. Vinduesventilationen er designet til at kunne modstå en høj vindlast i stor højde og opfylder alle kravene til lyddæmpning fuldt ud. Desuden kan hver enkelt grundventilationsenhed sluttes til en specialdesignet kanal, hvori den forurenede udsugningsluft fra ventilationen og røggasser kombineres med lufttilførslen til gasvandvarmeren.

Kombinationen af de tre funktioner i én kanal er ikke blot pladsbesparende, men sparer også installationstid og -omkostninger. Endelig bidrager denne type ventilation til bygningens overordnede æstetiske udtryk: Det er kun nødvendigt med én tagkanal, som håndterer både røggasser og udsugningsluft.

Se vores forskellige ventilationsanlæg her

Udvendig solafskærmning til glasfacader


Ud over luftkvaliteten spiller temperaturen også en vigtig rolle. Det gælder særligt i dag, hvor etageejendomme i stigende grad forsynes med glasfacader, for at beboerne kan få mest mulig glæde af det naturlige dagslys. På grund af disse vinduer kan det blive meget varmt indendørs på varme dage. Den eneste måde at forebygge dette på er at stoppe solens stråler, før de rammer ruden.

Denne type udvendig solafskærmning sikrer ikke blot en god temperaturregulering, men også synskomfort – det er slut med irriterende spejlinger eller misfarvning af møbler og interiør på grund af sollyset. Hvis du vælger dynamiske screens, kan du fortsat nyde godt af varmen fra sollyset i vinterhalvåret, hvor det er mest praktisk og ønskværdigt.

Læs alt om solafskærmning

Ventilationskøling


Antallet af varme dage pr. år er stigende, og derfor flytter energiomkostningerne for bygninger sig fra opvarmning til køling. I en velisoleret og lufttæt bygning er der stort set intet varmetab, og derfor kan der ske en væsentlig stigning i udgifterne til aktiv køling om sommeren. Det medfører en risiko for overophedning, som kan forebygges ved hjælp af udvendig solafskærmning og ventilationskøling.

Sidstnævnte sikrer tilførsel af en stor mængde frisk, kølig luft om natten. Den kølige luft absorberes i bygningsmassen og udledes igen næste dag. Ved hjælp af fem cyklusser af denne type kan indendørstemperaturen nedbringes med hele fem grader om sommeren – helt gratis og naturligt!

Du kan finde flere oplysninger om ventilationskøling her

Et indeklima, der egner sig til etageejendomme


Etageejendomme kræver specialløsninger, når det gælder ventilation, solafskærmning og overdækkede terrasser. Der stilles for eksempel meget højere krav til lyddæmpning, modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger og vindlast. Derfor arbejder Renson løbende med at sikre optimale opgraderinger, korrekt justering og æstetiske løsninger – uden at gå på kompromis med energieffektivitet og bæredygtighed.

Resultatet er en skræddersyet løsning, der ikke alene opfylder de visuelle krav, men også skaber alle de rigtige forudsætninger for et behageligt og sundt indeklima.

Se hele vores udvalg her

Bed om brochure

Privat / professionel:

Ved indsendelse accepterer du databeskyttelsesreglerne