Mekanisk ventilation: et absolut must

Udluftning alene, i form af lejlighedsvis åbning af et vindue, er ikke længere tilstrækkeligt til at sikre en sund indendørs luftkvalitet. Vores boliger, kontorer og skoler bliver stadig bedre isolerede og mere lufttætte, og derfor er ventilation helt afgørende. Kun på den måde kan vi sikre et sundt indeklima døgnet rundt. Heldigvis findes der et egnet ventilationsanlæg til ethvert projekt, som opfylder beboernes eller brugernes personlige behov. Renovering eller nybyggeri? Særlige energibehov? Særlige krav til tilførslen af frisk luft? Forventninger til akustikken? Renson har en skræddersyet ventilationsløsning, som kan hjælpe dig med at takle netop din udfordring.

System C+

I dette fuldautomatiske ventilationsanlæg sker tilførslen af frisk luft også på en naturlig og kontrolleret måde via Invisivent ventilationsriste i vinduerne i boligens tørre rum. Fjernelse af den forurenede luft fra vådrum sker mekanisk og efter behov via Healthbox. Denne centrale udsugningsenhed er udstyret med indbyggede sensorer, som kontinuerligt måler niveauet af CO2, fugt og flygtige organiske forbindelser (VOC) i indendørsluften i hvert af de rum i boligen, den er tilsluttet. Healthbox, der kan beskrives som "hjertet i Rensons System C+", fjerner kun forurenet luft, når det er nødvendigt, og hvor der er nødvendigt, og tilpasser sig således helt til beboernes livsstil og behov. Det betyder, at anlægget er energieffektivt, særligt i en Smartzone konfiguration. Det betyder, at anlægget er energieffektivt, særligt i en Smartzone konfiguration. Her fjernes den forurenede indendørsluft fra soveværelset, så du kan få en behagelig nattesøvn. Takket være Healthbox 3.0 appen har du desuden overblik over den indendørs luftkvalitet og Healthbox' aktiviteter døgnet rundt.
 

Flere oplysninger

System D+

Rensons Endura Delta er en balanceret ventilationsenhed med behovsstyring, der grundlæggende fungerer på samme måde som de eksisterende D-anlæg med varmegenvinding (hvor både tilførsel af frisk luft og fjernelse af forurenet luft sker mekanisk), men går et skridt videre. Takket være indbyggede CO2-, VOC- og fugtsensorer er det nu muligt at opnå balanceret ventilation i overensstemmelse med dine behov og din livsstil. Det sker med det lavest mulige energiforbrug og den højest mulige varmegenvinding (op til 89 procent). Ved hjælp af vores app kan du overvåge den indendørs luftkvalitet døgnet rundt, programmere ventilationsniveauet og få besked, når filtrene skal udskiftes eller efterses.

Flere oplysninger

System E+

Hvis du har valgt vedvarende energi, findes der også et anlæg, der passer til dine behov. I dette meget energieffektive ventilationsanlæg sker tilførslen af frisk luft også på en naturlig måde via Invisivent ventilationsriste i vinduerne – ligesom i System C+. Endura er hjertet i dette anlæg til behovsstyret fjernelse af forurenet indendørsluft i fugtige rum (og i Smartzone konfigurationen også i de øvrige rum). Ligesom med ventilationsanlægget System C+ overvåges den indendørs luftkvalitet kontinuerligt og internt ved hjælp af indbyggede CO2-, fugt-, og VOC-sensorer. Forskellen er, at varmen fra udsugningsluften genvindes og bruges til opvarmning af brugsvand og lavtemperaturvarme. Endura er altid udstyret med en konventionel kondenserende gasvandvarmer, som kan levere ekstra varme, når temperaturen på den genvundne varme er for lav i forhold til behovet for varme og/eller varmt vand.

Flere oplysninger

Hvorfor ventilere?

Anmod om brochure

 
Jeg vil gerne modtage brochuren
Product type:Please note, if you want window ventilation on your existing windows, only a ventilation grille can be provided above the glass.
ønsker du at blive kontaktet af en forhandler?:

Your data will be forwarded to a dealer in your area within 24 hours. This dealer will contact you without any obligation. You will soon receive an e-mail from us with the details of that distributor.


 
Ved indsendelse accepterer du databeskyttelsesreglerne