Behovsstyrt E+-ventilasjon: et pust av varm luft

Med Rensons E+-system kombineres behovsstyrt ventilasjon intelligent med en luft/vann varmepumpe. Denne installasjonen gjenvinner varmen fra avtrekksluften for oppvarming ved lave temperaturer og produksjon av tappevarmtvann. For varmtvannet er det integrert en 300-liters tank i systemet. Resultatet er en svært intelligent løsning som ikke bare garanterer tilpasset sunn og komfortabel ventilasjon, men som også gir tappevarmtvann og soneoppvarming ved lave temperaturer.

Hvordan fungerer E+?

Ventilasjonssystemet E+ kombinerer den kontinuerlige tilførselen av frisk luft i tørre rom (via ventilasjonsgitter over vinduet) med mekanisk avtrekk av forurenset luft fra våtrom (via Endura, den sentrale mekaniske avtrekksviften). Akkurat som C+-systemet gjør. Som kjernen i dette systemet styrer imidlertid ikke Endura bare ventilasjonen, men gjenvinner også varmen fra avtrekksluften. Enheten består av en ventilasjonsenhet, en varmepumpe og en integrert kjeletank. Den gjenvinner varmen fra den ventilerte avtrekksluften for oppvarming ved lave temperaturer og produksjon av tappevarmtvann. Hybridsystemet virker i kombinasjon med en tradisjonell kondenskjel, som fungerer som backup når det gjenvinnes for lite varme fra den ventilerte luften eller når varme- eller varmtvannsbehovet er for stort.

Ventilation according to need

Another major asset of E+ is the fact that dynamic sensors in the system constantly analyze the discharged air for CO2, moisture and / or VOVentilation according to need

Ventilasjon etter behov

En annen stor fordel med E+, er at dynamiske sensorer i systemet hele tiden analyserer avtrekksluften med tanke på CO2, fuktighet og/eller VOC. Systemet justerer da automatisk ventilasjonsnivået til beboerens faktisk behov. Så takket være dette systemet tilføres det ventilasjon og varme kun når det trengs for å gi et sunt og komfortabelt inneklima. Dette gir et energieffektivt system som du ikke trenger å ofre en tanke.

 

E+- og E-nivå: én front

Med et E+-system oppfyller boligen de lovbestemte forpliktelsene med tanke på fornybar energi og reduserer E-nivået betraktelig (opp til minus 37 E-nivåpoeng). Hvorfor? Fordi den behovsstyrte ventilasjonen og oppvarmingen er intelligent integrert i én enhet og fordi avtrekksluften brukes som energikilde for tappevarmtvann og oppvarming.

Er E+-systemet noe for deg?

Ønsker du å ventilere og samtidig varme opp boligen på en effektiv og energivennlig måte? Da er E+ den rimelige investeringen du er på jakt etter innen fornybar energi. Ta gjerne kontakt med din Renson-forhandler for mer informasjon.

 

Finn forhandler

Be om brosjyre

 
Jeg vil gjerne motta brosjyren
Produkttype:Please note, if you want window ventilation on your existing windows, only a ventilation grille can be provided above the glass.
ønsker du å bli kontaktet av en forhandler?:

Your data will be forwarded to a dealer in your area within 24 hours. This dealer will contact you without any obligation. You will soon receive an e-mail from us with the details of that distributor.


 
Ved å trykke på Send godtar du personvernvilkårene