Mekanisk ventilasjon: en absolutt nødvendighet

Å lufte ved å åpne et vindu nå og da, er ikke lenger tilstrekkelig for å sikre god kvalitet på inneluften. Fordi boliger, kontorer og skoler blir stadig bedre isolert og mer og mer lufttette, er det helt avgjørende med ventilasjon. Bare da kan man få et sunt inneklima 24/7. Til de fleste prosjekter finnes det heldigvis et egnet ventilasjonssystem som tilfredsstiller de personlige behovene til beboere eller brukere. Renovering eller nybygging? Spesielle energibehov? Spesielle krav når det gjelder tilførsel av frisk luft? Akustiske forventninger? Renson har en tilpasset ventilasjonsløsning som løser dine utfordringer.

System C+

I dette helautomatiske ventilasjonssystemet finner vi også den friske luften som tilføres på en naturlig og kontrollert måte via vindusventilasjonen Invisivent i tørre rom. Avtrekket av forurenset luft fra våtrom skjer mekanisk og ved behov via Healthbox. Denne sentrale avtrekksenheten er utstyrt med integrerte sensorer som hele tiden måler CO2-, fuktighets- og VOC-nivået i inneluften per tilkoblet rom i huset. Healthbox, som er «hjertet i Renson C+-systemet», fører bare ut forurenset luft ved behov, noe som sikrer optimal inneluft for beboerne til enhver tid. Dette gir dermed et energieffektivt system, spesielt i Smartzone-konfigurasjon. Dette gir dermed et energieffektivt system, spesielt med Smartzone-konfigurasjonen. Den forurensede inneluften fra soverommet føres ut, slik at du kan nyte en god natts søvn. Med appen Healthbox 3.0 får du også full oversikt over inneluftkvaliten og Healthbox-driften.

Oppdag mer

System D+

Med Endura Delta har Renson en balansert ventilasjonsenhet som fungerer på mye den samme måten når det gjelder behovsstyring, men som går et skritt lenger enn de eksisterende D-systemene med varmegjenvinning (der både tilførselen av friskluft og avtrekket av forurenset luft skjer mekanisk). Med innebygde CO2-, VOC- og fuktighetssensorer kan man nå oppnå balansert ventilasjon i henhold til behov og livsstil. Dette oppnås med lavest mulig energiforbruk og med høyest mulig varmegjenvinning (opp til 89 prosent). Med appen kan du overvåke kvaliteten på inneluften hele døgnet, angi ventilasjonsnivået og motta varsler når filtre må skiftes eller inspiseres.

Oppdag mer

System E+

Dette systemet dekker behovene til de som velger fornybar energi. I dette svært energieffektive ventilasjonssystemet garanteres naturlig tilførsel av frisk luft via vindusventilasjonen Invisivent – som i System C+. Endura utgjør hjertet i dette systemet for det behovsstyrte avtrekket av forurenset inneluft i fuktige rom (i Smartzone-konfigurasjon også i ytterligere rom). Som med ventilasjonssystemet C+ overvåkes kvaliteten på inneluften kontinuerlig og internt via integrerte CO2-, fuktighets- og VOC-sensorer. Med forskjellen at varmen gjenvinnes til varmtvann og oppvarming ved lave temperaturer. Endura er alltid utstyrt med en tradisjonell kondenskjel, som kan bidra når den gjenvunnede varmen er for lav alt etter varme- og/eller varmtvannsbehovet.

Oppdag mer

Hvorfor ventilere?

Be om brosjyre

 
Jeg vil gjerne motta brosjyren
Produkttype:Please note, if you want window ventilation on your existing windows, only a ventilation grille can be provided above the glass.
ønsker du å bli kontaktet av en forhandler?:

Your data will be forwarded to a dealer in your area within 24 hours. This dealer will contact you without any obligation. You will soon receive an e-mail from us with the details of that distributor.


 
Ved å trykke på Send godtar du personvernvilkårene