Ventilationssystemet C+ 
naturlig frisklufttillförsel i kombination med behovsstyrt avlägsnande av förorenad inomhusluft

Ventilationssystemet C+ skiljer sig från det klassiska C-systemet då avlägsnandet är behovsstyrt. Tillförsel uppnås på samma sätt: med självreglerande fönsterventilationsgaller. När människor befinner sig i ett visst rum (och utandningsluften ger en hög koldioxidhalt) och/eller (beroende på vilka sensorer som finns i rummet) fukt eller lukter upptäcks, höjs ventilationsnivån automatiskt så att den förorenade luften avlägsnas. När ingen är hemma och/eller om fuktnivån är på en acceptabel nivå och det inte förekommer några lukter, körs den centrala ventilationsenheten däremot på lägsta nivå och följaktligen avlägsnas mindre luft.

Fördelar med ventilationssystemet C+

Har du fått tillräckligt med anledningar till att införskaffa systemet C+ till ditt hem? Det finns fler anledningar. Med systemet C+ sparar du också mycket energi, inomhusluftkvaliteten är alltid optimal och E-nivån (energiprestanda) minskar till 24 E-punkter för ett hus och till så mycket som 27 punkter för en lägenhet. Ytterligare fördelar: Ventilationssystemet C+ är tystgående och har smidigt underhåll.

Rensons ventilationssystem C+

Hos systemet C+ sker den naturliga frisklufttillförseln med hjälp av Invisivent självreglerande fönsterventilationsgaller. Friskluft kommer in i de torra rummen i huset (vardagsrum, matsal, sovrum osv.) och fortsätter vidare till våtutrymmen (toalett, kök, tvättstuga, badrum, förråd osv.) där den förorenade inomhusluften avlägsnas via den centrala Healthbox-utsugningsenheten. Kärnan i systemet C+ från Renson är att förorenad luft endast avlägsnas vid behov, baserat på kontinuerliga mätningar av koldioxidhalten, luftfuktigheten och VOC-mängden i inomhusluften per (våt)utrymmen i huset som utförs med hjälp av sensorer. Renson riktar även in sig på renoveringsprojekt och tillhandahåller en takkanal med en inbyggd fläkt som möjliggör behovsstyrd ventilation.

Inomhusklimat som anpassats efter de boende

Vill du veta mer om ventilationssystemet C+ i allmänhet eller mer om specifika Renson-lösningar? Du hittar mycket information på vår webbplats. Du kan självklart alltid kontakta oss om du har en specifik fråga.

 

Hitta din återförsäljare

Beställ broschyr

 
Jag vill beställa broschyren
Produkttyp:Please note, if you want window ventilation on your existing windows, only a ventilation grille can be provided above the glass.
Vill du att en återförsäljare kontaktar dig?:

Your data will be forwarded to a dealer in your area within 24 hours. This dealer will contact you without any obligation. You will soon receive an e-mail from us with the details of that distributor.


 
Genom klicka på skicka godkänner du sekretessvillkoren