Behovsstyrt ventilationssystem E+: en nypa varm luft

Med Rensons system E+ kombineras behovsstyrd ventilation med en luft-vattenvärmepump på ett smart sätt. Anordningen återvinner värmen från den ventilerade frånluften för uppvärmning vid låga temperaturer och produktion av tappvarmvatten. En 300-liters varmvattenberedare är integrerad med systemet. Resultatet är en oerhört intelligent lösning som inte bara garanterar skräddarsydd hälsosam och behaglig ventilation, utan även tillhandahåller tappvarmvatten och områdesspecifik uppvärmning vid låga temperaturer.

Hur fungerar E+?

Ventilationssystemet E+ kombinerar kontinuerlig tillförsel av friskluft till torra bostadsutrymmen (via ventilationsgaller ovanför fönstren) med mekaniskt avlägsnande av förorenad luft från våtutrymmen (via Endura, den centrala mekaniska frånluftsfläkten). På samma sätt som systemet C+ gör. Endura, hjärtat i detta system, styr dock inte enbart ventilationen utan återvinner även värme från frånluften. Systemet består av en ventilationsenhet, en värmepump och en integrerad varmvattenberedare. Den återvinner värmen från den ventilerade frånluften för uppvärmning vid låga temperaturer och produktion av tappvarmvatten. Hybridsystemet fungerar i kombination med en vanlig kondenspanna, som fungerar som reserv när för lite värme återvinns från den ventilerade luften eller när behovet av uppvärmning eller varmvatten är stort.

Ventilation according to need

Another major asset of E+ is the fact that dynamic sensors in the system constantly analyze the discharged air for CO2, moisture and / or VOVentilation according to need

Ventilation utifrån dina behov

En annan stor fördel med E+ är att systemet innehåller dynamiska sensorer som kontinuerligt analyserar frånluftens koldioxidhalt, fuktnivå och/eller VOC-mängd. Därefter justeras ventilationsnivån automatiskt efter de boendes faktiska behov. Tack vare detta system tillhandahålls, med andra ord, ventilation och uppvärmning endast när och där det behövs för att skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Du får ett energisnålt system som du inte behöver tänka på.

 

E+ och E-nivå: en front

Med E+ uppfyller din bostad de rättsliga förpliktelserna avseende förnybar energi och sänker E-nivån (energiprestanda) avsevärt (upp till minus 37 E-nivåpunkter). Varför? Eftersom den behovsstyrda ventilationen och uppvärmningen har integrerats på ett smart sätt i en anordning och den avlägsnade ventilationsluften tas tillvara som energikälla för tappvarmvatten och rumsuppvärmning.

Passar systemet E+ dig?

Vill du ventilera och samtidigt värma ditt hem på ett effektivt och energisnålt sätt? Då är E+ den prisvärda investering du söker inom området förnybar energi. Kontakta gärna din Renson-specialist för mer information.

 

HITTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

Beställ broschyr

 
Jag vill beställa broschyren
Produkttyp:Please note, if you want window ventilation on your existing windows, only a ventilation grille can be provided above the glass.
Vill du att en återförsäljare kontaktar dig?:

Your data will be forwarded to a dealer in your area within 24 hours. This dealer will contact you without any obligation. You will soon receive an e-mail from us with the details of that distributor.


 
Genom klicka på skicka godkänner du sekretessvillkoren