Mekanisk ventilation: ett absolut måste

Det räcker inte längre att bara vädra genom att ibland öppna ett fönster för att säkerställa hälsosam inomhusluft. Eftersom bostäder, kontor och skolor blir bättre isolerade och lufttäta är det därför helt avgörande med ventilation. Det är vad som krävs för att uppnå ett hälsosamt inomhusklimat dygnet runt. Det finns lyckligtvis lämpliga ventilationssystem för alla projekt, som uppfyller de boendes och användarnas personliga behov. Renovering eller nybyggnation? Särskilda energikrav? Specifika krav vad gäller friskluftsintag? Akustiska behov? Renson har specialanpassade ventilationslösningar som löser just dina problem.

System C+

Även med detta helautomatiserade ventilationssystem tillförs friskluft på ett naturligt och kontrollerat sätt med hjälp av Invisivent fönsterventilation i torra rum. Förorenad luft avlägsnas från våtutrymmen mekaniskt och vid behov med hjälp av Healthbox. Denna centrala utsugningsenhet har inbyggda sensorer som kontinuerligt mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och VOC-mängden i inomhusluften per anslutet rum. Healthbox, hjärtat i Rensons system C+, avlägsnar endast förorenad luft vid behov, och anpassar sig perfekt efter de boendes livsstil och behov. Systemet är således energisnålt, särskilt om Smartzone-konfigurationen används. Systemet är således energisnålt, särskilt om Smartzone-konfigurationen används. Den förorenade inomhusluften avlägsnas från sovrummet så att du får en god natts sömn. Med Healthbox 3.0-appen får du dessutom kontinuerligt information om inomhusluftkvaliteten och Healthbox-driften.

Upptäck mer

System D+

Med Endura Delta erbjuder Renson en balanserad ventilationsenhet som fungerar i stort sett på samma sätt vad gäller behovsstyrning, men som går steget längre än befintliga D-system vad gäller värmeåtervinning (och där både friskluftstillförseln och avlägsnandet av förorenad luft sker mekaniskt). Med inbyggda koldioxid-, VOC- och fuktsensorer går det nu att uppnå balanserad ventilation baserat på dina behov och din livsstil. Detta uppnås med lägsta möjliga energiförbrukning och med högsta möjliga värmeåtervinning (upp till 89 procent). Med vår app kan du övervaka inomhusluftkvaliteten dygnet runt och programmera ventilationsnivån samt få en varning när filter behöver bytas ut eller kontrolleras.
Upptäck mer

System E+

Det här systemet passar dem som valt förnybar energi. Även detta mycket energisnåla ventilationssystem ger, liksom hos system C+, garanterad tillförsel av friskluft med hjälp av Invisivent fönsterventilation. Endura är hjärtat i detta system och avlägsnar förorenad inomhusluft i fuktiga rum utifrån behov (i fler rum om Smartzone-konfigurationen används). Luftkvaliteten övervakas, liksom hos ventilationssystemet C+, kontinuerligt och internt med hjälp av inbyggda koldioxid-, fukt- och VOC-sensorer. Skillnaden är att bortförd värme återvinns för tappvarmvatten och uppvärmning vid låga temperaturer. Endura är alltid utrustad med en konventionell kondenspanna, vilken hjälper till när den återvunna värmen är för liten baserat på värme- och/eller varmvattenbehovet.

Upptäck mer

Varför är ventilation viktigt?

Beställ broschyr

 
Jag vill beställa broschyren
Produkttyp:Please note, if you want window ventilation on your existing windows, only a ventilation grille can be provided above the glass.
Vill du att en återförsäljare kontaktar dig?:

Your data will be forwarded to a dealer in your area within 24 hours. This dealer will contact you without any obligation. You will soon receive an e-mail from us with the details of that distributor.


 
Genom klicka på skicka godkänner du sekretessvillkoren