Förbättrat inomhusklimat inom hälso- och sjukvården tack vare Renson Health Care Concept

Förbättrat inomhusklimat inom hälso- och sjukvården tack vare Renson Health Care Concept

Förbättrat inomhusklimat är centralt för en optimal vårdupplevelse, för boende, patienter, personal och besökare. Detta är inte alltid uppenbart. Glasfönster ger mycket dagsljus och utsikt över omgivningarna, men medför, utan nödvändiga åtgärder, även överskottsvärme.

För en bra inomhusluftkvalitet krävs kontinuerlig tillförsel av friskluft i kombination med ett reglerat avlägsnande av förorenad inomhusluft.

För att uppnå ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat har Renson utvecklat Renson Health Care Concept.


Förbättrat inomhusklimat genom kontinuerlig, behovsstyrd allmänventilation


Luften på sjukhus, vårdboenden och andra vårdinrättningar innehåller ofta svampsporer, bakterier och virus. Ackumuleringen av koldioxid, till följd av bristfällig ventilation i rum och korridorer, kan dessutom leda till klagomål från patienter, personal och besökare.

Därför är det avgörande med regelbunden och korrekt ventilation – det räcker inte att öppna fönstren. Allmänventilation är den enda effektiva lösningen för hälsosam inomhusluft.

Renson fokuserar även på akustisk komfort med tystgående mekaniska system och ljuddämpande galler.

Upptäck våra olika ventilationssystem här

Utvändiga solskydd är en garanti för en behaglig inomhustemperatur


Förutom bra inomhusluftkvalitet har även temperaturen stor betydelse. Det enda sättet att undvika överhettning är att förhindra att solstrålarna når fönsterrutan. Utvändiga solskydd ger inte bara termiska fördelar, utan även visuell komfort tack vare dess dämpningseffekt.

Eftersom solljuset är behagligt under vintermånaderna ser vi till att du kan njuta av det genom dynamiska solskydd.

Läs mer om våra solskyddslösningar här

Naturlig kylning tack vare intensiv ventilation


Överhettning är en risk på vårdinrättningar. Denna risk förebyggs genom å ena sidan utvändiga solskydd och å andra sidan ventilerad kylning. Detta naturliga och kostnadsfria system tillför frisk och sval luft nattetid och sänker på så sätt byggnadens inomhustemperatur avsevärt.

Med den här lösningen börjar varje dag i byggnaden på ett mycket behagligt sätt.

Du hittar mer information om ventilerad kylning här

Förbättra inomhusklimatet och njut av ett behagligt utomhusklimat


Det är viktigt att patienter och boende på vårdboenden regelbundet får komma ut i friska luften. Men vad händer om det regnar eller snöar, eller om det är för blåsigt eller för varmt? Även dessa aspekter beaktas i Renson Health Care Concept, i form av ett brett utbud av altantak.

Med denna lösningar kan alla njuta av att vara både inomhus och utomhus året om. Detta fullbordar vårt uppdrag ”Att skapa hälsosamma platser”!

Se hela vårt sortiment här