Naše produkty

Ochrana před sluncem

Fasádní obklady

Najít distributora

Proč vybrat společnost Renson?

Naše ventilační systémy, systémy ochrany před sluncem a produkty pro exteriéry přispívají vytvoření komfortního a zdravého prostředí ve vaší domácnosti. Komfort, šetrné využívání energie, dobrá zvuková izolace a moderní design jsou ve středu naší pozornosti při navrhování komplexních řešení.

Inovativní řešení

Created with Sketch.

Kvalitní design a řešení na míru

Created with Sketch.

Vysoká kvalita a udržitelnost řešení

Created with Sketch.

Rozsáhlá síť odborníků

Koncepce komplexních řešení

Koncepce pro zdravý domov

Koncepce pro zdravotnická zařízení

Koncepce pro zdravou školu

Koncepce pro zdravé bydlení

Novinky


Left: Dieter Maes, the new Renson Outdoor General Manager, and right: Paul Renson, Renson Group CEO

Read more

Unique ‘NOA outdoor living’ inspiration park is cherry on top of new Renson Outdoor site

The production of Renson ‘outdoor living spaces’ has been up and running for a while, and the offices have also been bristling with life for six months or so. But there’s more to come yet: from November, an impressive inspiration park that goes by the name of ‘NOA outdoor living’ will open for business at the brand-new Renson Outdoor site in Kruisem/Nazareth (BE). ‘NOA outdoor living’ is an initiative by Renson showcasing 12 realistic garden settings, in partnership with over 30 other brands in high-end outdoor living. Visitors can expect to be immersed in the very best outdoor living has to offer.

Read more