ViZiR, OLED display

Op het ViZiR is er een speciaal menu gecreeerd voor de Renson Healthbox® II ventilatie

Dankzij de integratie is de mogelijkheid voorzien om gegevens van de Healthbox® II (compact) uit te lezen en te visualiseren. Zo is het mogelijk om per locatie, indien de paramater opgemeten wordt, volgende zaken weer te geven:

  • Naam van de locatie 
  • Ventilatiemode 
  • Afvoerdebiet in de locatie [m3/h] 
  • Totaal afvoerdebiet van de ventilatorunit [m3/h] 
  • % Relatieve vochtigheid (Rh) [%]* 
  • Luchtkwaliteit (AQ)** 

* enkel indien een RH sensor geïntegreerd is in de klep
** enkel indien de VOC of CO2 sensor geïntegreerd is in de klep, of gebruik gemaakt wordt van een extern geplaatste CO2 sensor

De sensorwaarden tijdens ventilatiemode Boost & EmptyHouse worden niet actueel gelogd.
Deze ventilatiemodes houden immers geen rekening met de sensorwaarden. De laatst gekende waarden worden weergegeven.

created by anaXis NV