VIPA subsidieert voortaan ook ventilatiesysteem A & C (al dan niet vraaggestuurd) indien E80-peil wordt behaald

Als agentschap van de Vlaamse overheid verleent het VIPA financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Het ministerieel besluit VIPA-criteria duurzaamheid legt sinds begin 2010 voor alle nieuwbouwprojecten van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die onder het VIPA-toepassingsgebied vallen een E-peil 80 op.

Een jaar na de invoering van het besluit stelt VIPA nu een rekenblad, het EPI-rekenblad, ter beschikking om welzijns- en gezondheidsvoorzieningen toe te laten hun energieprestatie éénduidig te berekenen. Als blijkt dat het berekende E-peil minstens voldoet aan het vooropgestelde criterium van E-peil 80, dan worden de eventuele alternatieve maatregelen, zoals vraaggestuurde ventilatie type C, die in de berekening werden opgenomen, ook aanvaard door VIPA. De berekening wordt dan als volwaardig alternatief voor het maatregelenpakket van de verplichte criteria aanvaard.

Meer informatie? Contacteer onze adviseurs:

architect-epb-verslaggever-projectontwikkelaar-studiekantoor
created by anaXis NV