Ventilatiemodes Qbus domotica

Eco Mode

Vraaggestuurd systeem op lagere systeemdruk. Regeling ventilatiedebiet volgens de sensoren in de kleppen.
Energiezuinige mode, met een minimum aan energieverlies in het stookseizoen.

HDC Mode (Healthy Domestic Concept)

Vraaggestuurd systeem op nominale systeemdruk. Regeling ventilatiedebiet volgens de sensoren in de kleppen. 
Mode die u meer comfort biedt in periodes buiten het stookseizoen.

Night Mode

Systeem met gedeeltelijke vraagsturing op lagere systeemdruk. 
• VOC- en vochtgestuurde kleppen: op nominale stand
• CO2-gestuurde kleppen: regeling ventilatiedebiet volgens de sensoren in de kleppen
Zorgt voor een optimale ventilatie tijdens de nacht bij afwezigheid van extractieroosters in de slaapkamer.

Empty House Mode

Systeem zonder vraagsturing op lagere systeemdruk. Alle kleppen op minimumstand.
Laagste ventilatiestand, vb. bij het verlaten van de woning.

Boost Mode

Systeem zonder vraagsturing op hogere systeemdruk. Alle kleppen op nominale stand. 
• zorgt voor maximale ventilatie wanneer er meer personen aanwezig zijn
• Gebruik als Nightcooling voor het wegventileren van de hitte tijdens koele zomernacht.

Kook Mode

Zorgt ervoor dat het ventilatiesysteem zijn quasi volledige capaciteit kan gebruiken om de vervuilde lucht in de keuken af te voeren.

created by anaXis NV