Ventilatieafvoer

Oxyvent

Dit nieuwe afvoerrooster wordt op het hoogste punt van het verandadak geplaatst. Hierdoor stijgt de warme en vochtige lucht en wordt deze op een natuurlijke manier afgevoerd.

Met de Oxyvent is het niet nodig om bij het ventileren de ramen te openen waardoor er geen inbraakrisico is.
En dankzij het geïntegreerde muggengaas worden insecten geweerd.

created by anaXis NV