Veelgestelde vragen FAQ

m.b.t. Qbus domotica & configuratie

De verbinding van de Healthbox op het bussysteem kan enkel gebeuren via de buskabel

Heb ik nog een aparte ‘ventilatie’module nodig in de zekeringskast?

Neen, de integratiemodule neemt die taak op zich

CO2 meting in de keuken

Volgens het gelijkwaardigheidsbesluit moet er CO2 gemeten worden in de keuken. Dit kan d.m.v. de keukenklep. Ofwel d.m.v. een externe CO2 meter die de kookklep aanstuurt.

Hoe werkt EQOweb? Wat heb ik nodig om de ventilatie te bedienen via het netwerk/internet?

De controller moet met het netwerk verbonden worden. Door het ip-adres van de controller in te voeren in je browser, kun je inloggen op de controller.
Hierna kun je de ventilatie bedienen.

m.b.t bediening

Kan ik de Qbus integratiemodule combineren met de Renson 4-standenschakelaar?

Ja, de 4-standenschakelaar kan nog rechtstreeks aangesloten worden. Healthbox® II werkt volgens het ‘last command’ principe. Maar dit geeft geen meerwaarde omdat de schakelaar los staat van het domotica-systeem.

Kan ik de Qbus integratiemodule combineren met de Renson TouchDisplay?

Neen, dit is niet mogelijk. Hier moet een keuze in gemaakt worden.

 • Aan bewoners die een Qbus ViZiR Room Controller hebben:
  We hebben er bij de ontwikkeling voor gezorgd dat de functionaliteit van de TouchDisplay nagenoeg volledig overgenomen worden door de ViZiR.
 • Aan bewoners die geen Qbus domotica hebben:
  Hier is geen behoefte aan een Qbus integratiemodule
 • Aan bewoners die een bestaande TouchDisplay-opstelling hebben, en wensen over te schakelen naar aansturing via Qbus:
  Om conform de EPB-vereisten te voldoen (CO2 meting in de keuken), moet een extern gekoppelde CO2 meter geplaatst worden in de keuken of moet een keukenklep geplaatst worden ipv de kookklep.

Kan ik de tijdsduur van de Boostmode en Kookmode kiezen?

Ja, dit is te programmeren in de Qbus SYSTEM MANAGER programmeersoftware

Kan ik per locatie een aparte ventilatiemode kiezen?

Neen, dit is niet mogelijk. Indien een ventilatiemode gekozen wordt, geldt deze ventilatiemode voor alle aangesloten locaties.

Hoe merk ik het verschil op tussen de verschillende ventilatiemodes op een 4-standenschakelaar zonder opschrift?

Per ventilatiemode kan een kleur aan de LED gekoppeld worden. De kleuren zijn vrij te kiezen in de Qbus SYSTEM MANAGER programmeersoftware.

Wat is de toets ‘REGIME’?

Deze keuzeoptie kan toegekend worden aan een toets van de 4-standenschakelaar. Bij elke druk op de toets gaat de ventilatiestand een ventilatiemode verder in een loopsysteem, te starten vanaf ECO(1) – HDC(2) - NIGHT(3) tot EMPTY(3). Nadien terug naar ECO(1) enz.
(De modes BOOST en KOOK worden niet aangeroepen)
De bijhorende kleur van de LED geeft de effectieve status van de ventilatiemode weer.

Er kan gekozen worden om de kookmode (niet) te deblokkeren:

 1. Alle andere toetsen kunnen de kookmode deblokkeren
 2. Enkel de regimetoets kan de kookmode deblokkeren
 3. Geen enkele andere toets kan de kookmode deblokkeren

Welke informatie van de Healthbox® II kan ik uitlezen per aangesloten locatie (ViZiR, EQOweb en EQOmmand)?

Volgens de configuratie toont elke locatie:

 • de naam van de locatie
 • de ventilatiemode
 • het debiet in de ruimte
 • totaal afvoerdebiet (enkel op ViziR)
 • % Relatieve vochtigheid*
 • Luchtkwaliteit** (AQ)

* indien een RH sensor geïntegreerd is in de klep
** indien de VOC of CO2 sensor geïntegreerd is in de klep, of gebruik gemaakt wordt van een extern geplaatste CO2 sensor.

Kan ik een tijdsprogrammaregeling insteken?

Ja, dit kan tot 100 tijdspunten via de Qbus SYSTEM MANAGER programmeersoftware

Kan de ventilatie mee opgenomen worden in een sfeer/scenario, logica?

Ja, dit kan via de Qbus SYSTEM MANAGER programmeersoftware

Worden foutmeldingen weergegeven?

Indien er een foutmelding gebeurt in het ventilatiesysteem, wordt een errorcode weergegeven (sequentieel knipperen op de 4-standenschakelaar, weergave n° op de ViZiR)

m.b.t. installatie van de Healthbox® II

Kan de kalibratie uitgevoerd worden via de Qbus bedieningen?

Ja, dit kan via de SWC04, ViZiR en de Qbus SYSTEM MANAGER programmeersoftware

Kan de C-mode geactiveerd worden?

Ja, dit kan via de SWC04, ViZiR en de Qbus SYSTEM MANAGER programmeersoftware. De inregeldruk wordt ook zichtbaar.

Kan een (soft) Reset uitgevoerd worden via Qbus.

Dit is niet mogelijk. De (soft) Reset dient via de Healthbox® II printplaat uitgevoerd te worden.

created by anaXis NV