SWC04, Switch 4 inputs

Er zijn 4 toetsen welke vrij configureerbaar zijn voor volgende ventilatiemodes: 
ECO (1) / HDC (2) / NIGHT (3) / EMPTYHOUSE (4) / BOOST (5) / KOOK (6) / REGIME (7)
Per toets kan (dient) een ventilatiemode toegekend (te) worden. 

De status van de actieve ventilatiemode wordt aangegeven door het oplichten van de LED behorend bij de toets. Het kleur, lowlight/highlight is naar keuze programmeerbaar, in de Qbus SYSTEM MANAGER. De kleuren voor REGIME zijn voorgedefinieerd.

Ventilatiemode ‘REGIME’

Bij elke druk op de toets gaat de ventilatiestand in een loop-systeem naar een volgende mode, te starten vanaf ECO(1) tot EMPTY HOUSE(4). Nadien terug naar ECO enz. (De modes BOOST en KOOK worden niet aangeroepen). De bijhorende kleurLED geeft de status van het regime weer.

Ventilatiemodes BOOST & KOOK

Ventilatiemodes BOOST en KOOK hebben een extra functie: 
- 1e maal drukken op BOOST/KOOK activeert een timerfunctie (te definieren duur). De bijhorende led brandt nu op ‘mediumlight’. 
- 2e maal drukken op BOOST/KOOK schakelt timerfunctie uit (continue werking). De bijhorende led brandt nu op ‘highlight’. 
- 3e maal drukken schakelt BOOST/KOOK uit. De ventilatiemode gaat terug naar het laatst actieve (gebruikte) 1-2-3-4. Bijhorende led brandt nu op ‘lowlight’.

Voorbeeld van een geprogrammeerde schakelaar

Ventilatiemode EmptyHouse is actief:

Er kan ook gekozen worden om aan 1 schakelaar verschillende toestellen toe te wijzen, cfr onderstaande geprogrammeerde schakelaar:

created by anaXis NV