EPB: Energieprestatie & Binnenklimaat

Energieprestatieregelgeving (EPB)

EPB is de regelgeving op vlak van energieprestatie & binnenklimaat (isolatie, verwarming, ventilatie, zonne-energie,…). Kortom, alle aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik.

Voor woningbouw zijn er vier categorieën EPB-eisen:
• thermische isolatie-eisen (Umax-waarden, bouwknopen en K-peil)
• energieprestatie-eisen (E-peil)
• binnenklimaateisen (ventilatie, oververhitting in de zomer vermijden)
• Jaarlijkse netto-energiebehoeften voor verwarming (voor bouwaanvragen vanaf 2012)

Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning. Het houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren, vensters en bouwknopen. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik. Naast het goed isoleren van de woning moet er voldoende aandacht besteed worden aan het plaatsen van energiezuinige toestellen voor verwarming en ventilatie. Ook onnodig koelen dient vermeden te worden door het plaatsen van zonwering. Hoe lager het E-peil is, hoe energiezuiniger de woning.

De netto-energiebehoefte is het resultaat van een energiebalans en geeft de energie aan die nodig is om de energiesector te verwarmen. Ze wordt bepaald door de verliezen (door ventilatietransmissie) te verminderen met de nuttige winsten (de som van de zonnewinsten en de interne winsten)

De architect en/of EPBverslaggever berekent de waarden.

created by anaXis NV