Belgische norm NBN D50-001

De Belgische norm NBN D50-001 levert de rekenmethode ter bepaling van de vereiste ventilatietoevoer-, doorvoer- en afvoerdebieten. Men wil met deze norm een continue luchtcirculatie bekomen doorheen de woning, van “droge” naar “vochtige” ruimtes en dit met de volgende debieten.

TOEVOERNominale debietDebiet mag beperkt worden tot
RuimteAlgemene regelMinimaal debiet
Woonkamer3.6 m³/hm²75 m³/h150 m³/h
Slaapkamer
Bureau
Speelkamer
25 m³/h72 m³/h

DOORSTROOMNominale debiet 
als afvoer uit de ruimteWoonkamer
Slaapkamer
Bureau
Speelkamer
25 m³/h 
DOORSTROOMNominale debiet 
als toevoer naar de ruimteBadkamer
Wasplaats
WC
25 m³/h 
Keuken50 m³/h 

AFVOERNominale debietDebiet mag beperkt worden tot
 Algemene regelMinimaal debiet
Keuken
Badkamer
Was- en droogplaats
3.6 m³/hm²50 m³/h75 m³/h
Open keuken -75 m³/h-
WC-25 m³/h-

Algemene regel

Nominaal debiet = vloeroppervlakte x 3.6
Er moet tevens een minimaal debiet kunnen gerealiseerd worden: minstens het nominaal debiet en minstens de waarde in tabel ‘minimaal debiet’. Het debiet mag beperkt worden tot de maximale waarde (zie tabel “debiet mag beperkt worden tot”

Voorbeeld 1 : een woonkamer van 15 m² : capaciteit van de toevoer moet minstens 75 m³/h zijn ook al is het nominaal vereist debiet 15 x 3.6 = 54 m³/h.

Voorbeeld 2 : een woonkamer van 100 m² : capaciteit van de toevoer mag beperkt worden tot 150 m³/h ook al is het nominaal vereist debiet 100 x 3.6 = 360 m³/h.

Bijkomende eisen die men stelt aan de ventilatie

  • Regelbaarheid : continu (traploos) of minstens 3 standen tussen volledig open en gesloten
  • Luchtdicht : in gesloten toestand (tot 50 Pa)
  • Inbraakrisico : mag niet verhogen in open stand

Extra eisen volgens de EPB (Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen) met betrekking tot toevoerroosters

  • Insectenwerend
  • Waterwerend in gesloten (150 Pa) en open (20 Pa) stand
  • Plaatsingshoogte : minstens 1,8 meter vanaf vloerniveau om tochthinder tegen te gaan.
created by anaXis NV